ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่: 264/5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรสำนักงาน: 063 786 8856
Facebook: https://www.facebook.com/CMTBA
Email: ctbacm@gmail.com